top of page

PRIVACY STATEMENT

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties, diensten en overeenkomsten met ISLAND STORIES, KvK nummer 57888558, Kanaalweg 37, 2903 LR Capelle aan den IJssel. ISLAND STORIES is te bereiken via emailadres: hello@islandstories.nl
 

1. Algemeen

 

ISLAND STORIES verwerkt via de website privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Deze privacyverklaring vat samen wanneer en hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt. De meeste van jouw persoonsgegevens verwerken wij met als doel je orders zo goed mogelijk af te handelen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om eventuele vragen te beantwoorden en je een nieuwsbrief te kunnen mailen. ISLAND STORIES acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van ISLAND STORIES. Je dient je ervan bewust te zijn dat ISLAND STORIES niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

ISLAND STORIES behoud haar het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

 Op onze website kun je bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

2.1 Online bestelling

Als je een online bestelling wilt doen, vragen wij je de onderstaande gegevens in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig voor het juist afhandelen van jouw bestelling en om eventueel contact met u je hebben over uw bestelling:

 

Naam, Adres, Land, Postcode, Huisnummer, Straat, Woonplaats, Telefoonnummer en E-mailadres.

 

De verwerking van deze gegevens door ISLAND STORIES is dat deze nodig zijn om te voldoen aan een tussen jou en ISLAND STORIES gesloten overeenkomst en de verplichting een financiële administratie bij te houden. De verwerkingsduur is 10 jaar.

 

Het niet verschaffen van bovengenoemde persoonsgegevens of bezwaar maken tegen verwerking daarvan betekent dat ISLAND STORIES je bestelling niet kan afhandelen en daarnaast ook niet kan verzenden. Wij behouden ons dan het recht voor om de verkoopovereenkomst te beëindigen.

 

2.2 Contactformulier

Via het contactformulier van ISLAND STORIES kun je ons vragen stellen of onze producten of diensten. Voor het verwerken van je vraag hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

 

Naam, E-mailadres, telefoonnummer en inhoud van de gevoerde correspondentie.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens op het moment dat je ons toestemming hebt gegeven of je ons daarom hebt verzocht. De verwerkingsduur is tot 2 jaar. Het niet verschaffen van bovengenoemde persoonsgegevens of bezwaar maken tegen verwerking daarvan betekent dat ISLAND STORIES jouw vraag niet kan beantwoorden.

 

2.3 Nieuwsbrief

 Wij gebruiken de volgende gegevens om je een nieuwsbrief te kunnen verstrekken:

 

Voornaam, achternaam en E-mailadres.

 

Op basis van jouw toestemming zullen wij je een nieuwsbrief mailen. De verwerkingsduur is tot het moment van uitschrijving. Je kunt jezelf ook afmelden door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke promotie-e-mail is opgenomen.

 

2.4 Gegevens voor het functioneren van de webshop

Om de Website te laten werken en te kunnen verbeteren hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je op onze Website bezoekt.

 

De website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ISLAND STORIES of die van onze hosting provider CCV Shop. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

 

3. Gebruik persoonsgegevens door derden

 In sommige gevallen worden je persoonsgegevens gedeeld met een derde partij:

  • met je uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen dat dan altijd aan je vragen;

  • indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het afleveren van een bestelling of het afhandelen van een retour.

  • met partijen die voor ISLAND STORIES als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De hosting provider CCV Shop.

  • als ISLAND STORIES op juridische gronden verplicht is om je gegevens te verstrekken;

  • in verband met de (mogelijke) verkoop van (onderdelen van) ISLAND STORIES aan een andere partij.

Op onze site zijn Social Media Buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Je dient je ervan bewust te zijn dat ISLAND STORIES niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

 

4. Jouw rechten

Je kunt jouw betreffende persoonsgegevens die door de website en de dienst worden verzameld, controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen, door contact op te nemen via emailadres: info@ISLANDSTORIES.nl

Houd er rekening mee dat het verwijderen van jouw persoonsgegevens of het beperken van de verwerking of het intrekken van toestemming onder bepaalde omstandigheden kan leiden tot de beëindiging van de verkoopovereenkomst. Wij behouden ons het recht voor om jouw persoonsgegevens in onze bestanden te behouden indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of aan te bevelen is om de dienst aan anderen te verstrekken, geschillen op te lossen, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien de dienst dat vergt.

 

Om per e-mail toegang te krijgen tot de eigen persoonsgegevens, moet je voldoende bewijs van jouw identiteit verstrekken zoals wij dat verzoeken. We behouden ons het recht voor om elke gebruiker toegang te weigeren als we van mening zijn dat er vragen zijn over jouw identiteit.

Wij reageren binnen 4 weken op alle toegangsverzoeken.

 

Je kunt ons verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te stoppen. Wij zullen voldoen aan jouw verzoek, maar houd er rekening mee dat dit eventueel kan tot de beëindiging van de verkoopovereenkomst of dienst.

 

Je kunt ons met redelijke tussenpozen verzoeken om de persoonlijke informatie die wij over je verwerken, zoals door je gespecificeerd, over te dragen, zolang de gevraagde informatie geen persoonlijke gegevens bevat van andere natuurlijke personen. Wij zullen binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek op jouw verzoek reageren.

 

Je hebt het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van persoonsgegevens. Voor Nederland is deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, die je kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

bottom of page